Skip to content

Archives: Sorular

Ergin olmayan çocuğun velayeti evlilik birliği içerisinde her iki eşe de aittir ve ortak olarak kullanılır. Çocuğun velayetinin her iki eşten alınıp yalnızca bir eşe verilmesi veya çocuğa bir vasi...
Evlilik birliği kurulurken yapılan düğünde eşlerin arkadaşları ve akrabaları tarafından eşlere birtakım takı, altın, para ve ziynet eşyaları hediye edilmekte, diğer bir ifade ile takı takılmaktadır. Bu düğünde hediye edilen...
Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası fark etmeksizin, dava devam ederken ya da sona erdikten sonra eşlerden birinin, maddi olarak zorluğa düşecek olan diğer eşe veya müşterek çocuğa her...
Anlaşmalı boşanma, en az 1 yıllık evlilik sürdüren eşlerin serbest iradeleri ile boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyerek birlikte mahkemeye başvurması ile ya da eşlerden birisinin diğerinin açtığı...
Aldatma (zina); eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken sadakat yükümlülüğüne aykırı davranarak eşi dışında karşı cinsten bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesi olup kusura dayalı özel bir boşanma sebebidir. Evlilik birliği...
Arabuluculuk anlaşma belgesi esasında Borçlar Hukuku bakımından gerekli görülen asgari koşulları sağlaması gereken bir sözleşme olup, sözleşmeler hukuku uygulanır. Bu nedenle, diğer sözleşmelerde ileri sürülebilen hata, hile, tehdit gibi iddialar...
Geçerli bir mazeret göstermeksizin arabuluculuk ilk toplantısına katılmazsanız ve toplantıya katılmadığınız için arabuluculuk süreci sonlanırsa bu durum son tutanakta belirtilir ve ileride o uyuşmazlık için açılacak davada kısmen veya tamamen...
Tüketici hukuku uyuşmazlığı ile iş hukuku uyuşmazlıklarında arabulucu yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. (3 HAFTA+ 1...
Arabuluculuk ücreti, tarafların başvurdukları arabuluculuk yöntemine, arabuluculuk sürecinde tarafların anlaşıp anlaşmama duruma göre farklılık arz eder.  Arabuluculuk yöntemini ikiye ayırarak bir değerlendirme yapılırsa, İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÜCRETİ KİM ÖDER? İhtiyari arabuluculuk...
Arabuluculuk başvurusu iki farklı şekilde yapılabilir: Başvuru uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna yapılır. Genellikle her ilde bir veya birden fazla arabuluculuk bürosu bulunmaktadır. Bunun için https://adb.adalet.gov.tr/Home/SSSorularDetay/4...
Hukukumuzda belirli tip uyuşmazlıkların (ticaret hukuku, iş hukuku ile tüketici hukuku uyuşmazlıklarında) çözümünde dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak dava şartıdır. Buna göre, bireylerin dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurması zorunludur. ...
Arabulucu, Adalet Bakanlığı tarafından tutulan sicile kaydedilmiş hukuk fakültesi mezunu kişidir. Bir kişinin sicile kayıtlı bir arabulucu olup olmadığını https://adb.adalet.gov.tr/Home/ArabulucuListesi linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.  Kimler arabulucu olabilir? Arabulucu nasıl olunur? Bir...
Arabuluculuk, sistematik yöntemler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirini anlamaları ve suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi...
Nafaka Nedir? Nafaka, TMK’nunda düzenlenmiş olan ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan tarafa lehine verilen bir maddi yükümlülüktür. Nafakanın pek çok çeşidi bulunmakta olup, nafakanın türüne göre kaldırılmasına ilişkin izlenecek...
Dava harca tabi bir dava türü ise yargılama giderleri ve gider avansını mahkeme veznesine yatırmanız gerekmektedir. Davayı kazanmanız halinde bu gider ve harç parasını davayı kaybeden taraftan geri alabilirsiniz.  Ancak...
Uyuşmazlık konusunun inceleneceği yargı kolunu belirleyin (Anayasa Yargısı, Adli Yargı, İdari Yargı, Uyuşmazlık Yargısı ve Hesap Yargısı) Yetkili ve görevli mahkeme belirleyin Her davanın dava açma süresi farklılık gösterir, sürelere...
Avukatlar ve müvekkiller arasında belki de en çok yanlış anlaşılan ve açıklığa kavuşturulması gereken konulardan birisi de avukatın vekalet ücretinin kimin tarafından ve ne zaman ödeneceği hususudur.  Çoğunlukla vekalet ilişkisinin...
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘birden fazla vekil görevlendirilmesi’ başlıklı 75. Maddesinde ‘’dava için birden fazla vekil görevlendirilmiş ise vekillerden her biri, vekâletten kaynaklanan yetkileri, diğerinden bağımsız olarak kullanabilir. Aksi...
Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak şekilde ve tam bir sadakatle yürütmekle yükümlüdür. Vekalet ilişkisinin kurulması, Müvekkile ilişkin özel bilgi ve belgelerin öğrenilmesini beraberinde getirir. Avukatın, Müvekkili...
Kişi ya da kurumlara hukuki konularda profesyonel danışmanlık hizmeti veren kişidir. Hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesini alan avukatlar, hukuki danışmanlık hizmeti verebilirler. [Toplam: 0 Ortalama: 0]
Bir davanın ortalama ne kadar sürdüğü avukatlara sorulan soruların en başında gelmektedir. Öncelikle davanızın niteliğini, taraf sayısını ve konusunu bilmeden bu soruya net bir cevap verebilmemiz mümkün değildir.  Davaların süresi;...
Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ilişkin bir belgedir.  Avukatınızın dava ve takip işlemlerinde sizi temsil edebilmesi için vekaletname vermeniz...
Dava dosyalarının içeriğine vatandaşlar da avukatlar gibi erişebilir.  https://vatandas.uyap.gov.tr/ adresinden vatandaş UYAP’a girerek sol taraftaki menüden sırasıyla ‘dosya işlemleri’ sekmesine, açılan sekmelerden de ‘dosya sorgulama’ sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Yargı türü/...
Hakkınızda açılan davalarla ilgili genel bilgilere e-devlet sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr adresine e-devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı girerek arama kısmına ‘’dava dosyası sorgulama’’ yazarak hakkınızda açılmış dava, icra ve bireysel...
Avukat Arabulucu

Esra Nur AYDEMİR GÜR

2018 yılında kurulan hukuk büromuz; avukatlık ve arabuluculuk alanlarında hizmet vermektedir. İş Hukuku, İdare Hukuku, Tüketici Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta Hukuku, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmadan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Aynı zamanda 2019 yılından bu yana İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Banka ve Finans Hukuku, Ticaret Hukuku alanlarında da uzman arabuluculuk hizmeti verilmektedir.