Eşler; mahkeme tarafından duruşmada boşanma kararı verildiğinde değil, karar kesinleştiğinde resmi şekilde boşanmış olurlar.

Belirtmeliyiz ki, hakim, boşanma kararını duruşmada tarafların yüzüne karşı okuyarak verir. Ancak duruşmada verilen bu karar kısa ve gerekçesizdir. Bu yüzden hakimin kısa karardan sonra gerekçeli kararı tebliğ etmesi beklenir. Gerekçeli karar ise kısa kararın verildiği duruşma gününden itibaren en geç 1 ay içinde verilmektedir.

Gerekçeli karar, taraflara tebliğ edildiğinde tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde tarafların bu kararı istinaf etme yani karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Taraflar 2 hafta boyunca karara itiraz etmezlerse boşanma kararı kesinleşir. Taraflar 2 hafta beklemek istemiyorlarsa bir avukat yardımı da alarak istinaf haklarından feragat ederek bu süreci daha erken bir sürede tamamlayabilirler.