Skip to content

Yazılar

İşe İade Davası
Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerden, iş güvencesi kapsamına girenlerin iş sözleşmesi, işveren tarafından...
İhbar Tazminatı Nedir?
İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş akdini usulsüz fesheden tarafın karşı tarafa ödemek zorunda olduğu bir...
Kıdem Tazminatı Nedir
Kıdem tazminatı, deneme süresi dahil en az bir (1) yıllık çalışma süresini dolduran işçinin iş...
Boşanma Davalarında Maddi Ve Manevi Tazminat
Boşanma avukatına en çok sorulan sorulardan birisi de boşanma kararının mali sonuçlarından olan maddi ve...
Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma
Boşanma davası, genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki farklı tür sebebe...
Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun’da aile bütünlüğünün korunması ve...
Nafaka Hangi Durumlarda Verilir
Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra eşin maddi olarak zorluğa...
Boşanma Davası Nasıl Açılır
Boşanma, evlilik birliği içerisindeki eşlerin boşanma davası sonucunda fiili birlikteliklerinin yasal olarak sona ermesidir. Boşanma...
Ortak Hayatın Kurulamaması Sebebi İle Boşanma Davası
Bu yazı içerisinde, Türk Medeni Kanunu’na göre boşanmanın genel nedenlerinden birisi olan ortak hayatın kurulamaması...
Anlaşmalı Boşanma Davası
Anlaşmalı Boşanma Nedir? 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası iki şekilde açılabilir: Bunlardan...
Nafaka Nedir?
Nafaka sözlük anlamı itibariyle geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü anlamını taşır. Bir hukuk terimi...
İtirazın İptali Davası
İtirazın İptali Davası Nedir? Alacağın borçlu tarafından vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı tarafından icra takibi başlatılabilir....