Anlaşmalı boşanma davası açma süreci, tarafların işbirliği yapması ve doğru belgelerin eksiksiz hazırlanması durumunda oldukça hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerler. Anlaşmalı boşanma davası açmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • Boşanma Dava Dilekçesi Hazırlanmalıdır: İlk olarak, eşler birlikte bir boşanma dava dilekçesi hazırlarlar. Bu dilekçede eşlerin, boşanmayı kabul ettikleri ve boşanma koşulları üzerinde anlaştıkları açıkça belirtilmelidir. Bu anlaşma, çocukların velayeti, nafaka ödemeleri, mal paylaşımı ve diğer ilgili konuları kapsar.
  • Boşanma Protokolü: Dava dilekçesi ile birlikte, tarafların boşanmanın sonuçları konusunda anlaştıklarını gösteren bir boşanma protokolü de sunulmalıdır. Bu protokolde, tarafların maddi-manevi tazminat, nafaka, çocukların velayeti, mal rejimi ve diğer hususlardaki anlaşmaları yer alır. Taraflar bu protokolü ıslak imza ile imzalamak zorundadır.
  • Davanın Açılması: Boşanma dava dilekçesi ve boşanma protokolü ile birlikte, taraflar davayı açmak için Aile Mahkemesi’ne başvururlar.
  • Duruşma: Anlaşmalı boşanma davalarında genellikle bir duruşma yeterli olup, taraflar mahkemede hakim karşısına çıkarlar. Eşlerin anlaşmalı boşanma davalarında, bizzat ve aynı anda duruşmaya katılmaları zorunludur. Hakim bu duruşmada, eşlerin boşanma konusunda gerçekten anlaştığından emin olmak için belirli sorular sorabilir. Hakim, taraflara davanın konularını, protokolde yer alan şartları ve boşanmanın sonuçlarını açıklar ve tarafların üzerinde anlaştığı koşulları onaylamalarını ister. Tarafların, protokolde yazan hususlar üzerinde anlaştıklarını hakime bizzat beyan etmeleri gerekir. Ayrıca, hakimin tarafların iradelerini serbestçe baskı altında kalmadan açıkladığına ikna olması gerekir.
  • Tutanağın İmzalanması: Duruşma tutanağı hakim tarafından taraflara okunur ve tarafların bu tutanağı ıslak imza ile bizzat imzalaması gerekir.
  • Karar: Eğer mahkeme, eşlerin boşanmayı gerçekten istediklerine ve boşanma koşulları konusunda anlaştıklarına karar verirse, boşanmayı onaylar ve boşanma kararı verir.
  • İstinaf Aşaması ve Kararın Kesinleşmesi : Mahkeme kararı verildikten sonra, tarafların 2 hafta içinde bu kararı istinaf etme yani bu karara itiraz etme hakları vardır. Taraflar karara itiraz etmez ya da istinaf haklarından feragat ederlerse karar kesinleşir.