Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası fark etmeksizin, dava devam ederken ya da sona erdikten sonra eşlerden birinin, maddi olarak zorluğa düşecek olan diğer eşe veya müşterek çocuğa her ay ödemekle zorunlu olduğu para olarak ifade edilebilir. . Bir eşin diğer eşe nafaka ödemesi, ancak mahkeme kararıyla verilen yasal bir yükümlülüktür ve nafaka ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşe bu nedenle birtakım yaptırımlar uygulanmaktadır.

Nafaka, İcra Aracılığıyla Nasıl Tahsil Edilir?

Nafaka alacaklısı eş, ödenmeyen nafakanın ödenmesi için icra müdürlüğüne başvuru yaparak icra takibi başlatabilir. Yapılan başvuru sonrasında icra müdürlüğü aracılığı ile nafaka yükümlüsü eşin nafaka borcunu 7 gün içerisinde ödemesi için ödeme emri gönderilmektedir. Nafaka yükümlüsü eş, ödeme emri tebliğ edildikten sonra belirtilen süre içerisinde nafaka borcunu ödemezse mal varlığına, evine, arabasına, maaşına, emekli maaşına veya banka hesaplarına haciz uygulatılabilir. 

Hangi Durumda Nafaka İcra Aracılığıyla Tahsil Edilebilir?

Nafaka alacağının icra takibi ile tahsil edilebilmesi için birtakım şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. İlk olarak eşlerden birinin, diğer eşe veya müşterek çocuğa nafaka ödeme yükümlülüğü bulunduğuna dair yerel mahkemenin kesinleşmiş bir hükmü olmalı ve bu hükümde belirtilen nafaka borcu maddi hukuk bakımından devam etmelidir. Daha sonra ise kesinleşen hükme dayanılarak nafaka alacaklısı tarafından nafaka yükümlüsüne yönelik icra takibi başlatılmalıdır. Başlatılan icra takibi usulüne göre yapılmalı ve nafaka borçlusuna nafaka borcu olduğunu belirten ödeme emri tebliğ edilmiş olmalıdır. Son olarak, nafaka borçlusuna tebliğ edilen ödeme emri üzerinden yasal süre geçmeli ve nafaka borçlusu borcunu ödememelidir. Tüm bu şartların birlikte oluştuğu durumda icra takibi kesinleşir ve nafaka, icra aracılığıyla tahsil edilebilir.

Nafakasını Ödemeyen Eşimin Emekli Maaşına Haciz Konulur Mu?

Nafaka dışındaki borçlar söz konusu olduğunda borçlunun emekli maaşına haciz konulabilmesi için borçludan buna ilişkin muvafakat alınması gerekmektedir. Nafaka alacağı ise öncelikli alacak niteliğindedir. Bu nedenle nafaka borçlusunun emekli maaşına haciz konulabilmesi için borçlunun muvafakati aranmamakta, nafaka borcu sebebiyle borçlunun emekli maaşına haciz konulabilmektedir.

Boşanma Davası Devam Ederken Nafaka Ödemek Zorunda Mıyım?

Müşterek çocuk var ise boşanma davası devam ederken ki süreçte çocuğun bakımı adına geçici velayet verilen eşe veya boşanma nedeniyle evlilik birliği içerisinde sürdürmüş olduğu hayat standardı düşecek eşe, diğer eş tarafından geçici olarak her ay Tedbir Nafakası ödenmesine hükmedilmektedir. 

Eşim Tedbir Nafakasını Ödemiyor, Ne Yapmalıyım?

Tedbir nafakası, boşanma davası devam ederken verilen hüküm tarihinden itibaren ödenmeye başlamalı ve boşanma davası sona erene kadar ödenmelidir. Belirtilen süre içerisinde ödenmeyen her tedbir nafakası için nafaka alacaklısı olan eş, onaylı duruşma zaptı ile icra dairesine başvurarak icra takibi başlatabilir. İcra takibi başlatıldığı halde nafaka yükümlüsü eş tedbir nafakasını ödememeye devam ediyorsa nafaka alacaklısı eş, icra ceza mahkemesine nafaka yükümlüsünü şikâyet edebilir, ceza davası açabilir ve cezalandırma isteminde bulunabilir. İcra ceza mahkemesi, bu durumda nafaka yükümlüsü eşi üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırabilir. 

İştirak ve Yoksulluk Nafakasını Ne Zaman Ödemeye Başlayacağım?

Boşanma nedeniyle evlilik birliği içerisinde sürdürmüş olduğu hayat standardı boşandıktan sonra standardın altına düşecek olan ve evlilik birliğinde diğer eşten daha az kusurlu olan eşe, diğer eş tarafından boşanma davası sona erdikten sonra her ay Yoksulluk Nafakası ödenmesine hükmedilmektedir. Aynı şekilde müşterek çocuk var ise müşterek çocuğun bakım, yiyecek, eğitim, sağlık ve okul masraflarının karşılanması için müşterek çocuğun velayeti verilen eşe, diğer eş tarafından boşanma davası sona erdikten sonra her ay İştirak Nafakası ödenmesine hükmedilmektedir. Her iki nafaka, nafaka yükümlüsü tarafından boşanma davasının sona ermesinden itibaren düzenli olarak her ay nafaka alacaklısına ödenmelidir. 

Eşim, Çocuğum İçin Olan Nafakayı Ödemezse Ne Yapabilirim?

Nafaka alacaklısı olan eş, boşanma davasının sona ermesinden itibaren her ödenmeyen iştirak ve yoksulluk nafakası için onaylı ilam ile icra dairesine başvurarak ilamlı icra takibi başlatabilir. İcra takibi başlatıldığı halde nafaka yükümlüsü eş iştirak ve yoksulluk nafakasını ödememeye devam ediyorsa nafaka alacaklısı eş, icra ceza mahkemesine başvuru yaparak nafaka yükümlüsünü şikâyet edebilir, ceza davası açabilir ve cezalandırma isteminde bulunabilir. İcra ceza mahkemesi, bu durumda nafaka yükümlüsü eşi üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırabilir. 

1 Yıldır Eşim Nafaka Ödemiyor, Geçmişe Dönük 1 Yıllık Nafakamı Alabilir Miyim?

Birikmiş nafaka alacağı, geçmişe dönük ödemeyen nafaka alacaklarının hepsini ifade etmektedir ve adi bir alacaktır. Nafaka alacaklısı olan kişi, geçmişe dönük ödenmeyen nafakalar için onaylı ilam ile icra dairesine başvurarak ilamlı icra takibi başlatabilir. Ancak birikmiş nafaka alacağı olarak icra takibinde yalnızca icra dairesine başvurulan tarihten önceki son 10 yıllık nafaka alacakları talep edilebilir. 

Bununla birlikte birikmiş nafaka alacağının icra takibini sadece nafaka alacaklısı olan kişiler talep edebilir. Nafaka alacaklısı olan kişiler ise yoksulluk nafakası alan eş veya iştirak nafakası alan on sekiz yaşını tamamlayan müşterek çocuktur. Müşterek çocuk on sekiz yaşını tamamlamamışsa müşterek çocuğun birikmiş iştirak nafakası alacağına yönelik icra takibini çocuğun velayet hakkına sahip olan eş talep etmelidir. 

Birikmiş Nafaka Alacağı Ödemeyen Eş Hapse Girer Mi? 

Birikmiş nafaka alacağı, adi bir alacaktır. Bu nedenle birikmiş nafaka alacağının icra takibi ile ödenememesi halinde diğer nafaka alacakları gibi icra ceza mahkemesine başvuru yapılarak nafaka yükümlüsü şikâyet edilemez ve cezalandırma isteminde bulunamaz.

Ödenmeyen Nafaka Alacaklarını En Son Ne Zaman Talep Edebilirim? 

Türü fark etmeksizin nafakalar, 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Nafaka ödenmesine dair verilen hükmün kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi işlemeye başlayacaktır. Üzerinden on yıl geçen nafakalar talep edilemez ve ödenmeyen nafakalar için icra takibi başlatılamaz. 

Ödenmeyen Nafaka Sebebi İle Ceza Davası Açılır Mı?

Nafaka alacaklısı tarafından yapılan icra takibi sonucunda dahi herhangi bir nafaka ödemesi yapılmaz ise icra ceza mahkemesine şikâyet edilebilir, ceza davası açılabilir ve cezalandırma isteminde bulunulabilir. Ceza davası sonucunda ise nafakayı ödemediği tespit edilen nafaka yükümlüsü, 3 aylık tazyik hapsi cezası alır. 

Ödenmeyen Nafaka Sebebi İle Hakkımda Ceza Davası Açılmış Ne Yapabilirim?

Nafaka ödemesine hüküm verilmiş nafaka yükümlüsü, şahsına yönelik açılan ceza davasında birtakım hususları ispatlayarak davanın reddedilmesini talep edebilir. Bu hususlar, nafaka yükümlülüğünü yerine getirememesi için haklı sebepler olmalıdır. Mesela; nafaka yükümlüsünün maddi durumunun nafaka ödemeye yetersiz olması, yetersiz duruma gelmesi, işten ayrılmış veya çıkarılmış olması sebebiyle nafaka yükümlülüğünü yerine getiremediğini ispatladığı takdirde ceza davası reddedilecektir. 

Nafaka Borcum Yok, Nasıl İspat Edebilirim?

Nafaka borçlusu, nafaka alacaklısının iddiası üzerinde nafakayı ödediğini ispat edemediği takdirde yeniden nafaka ödemek zorunda kalabilir. Bu nedenle nafaka borçlusunun nafakayı öderken birtakım hususlara dikkat etmesi gerekmekledir.  İlk olarak nafaka borçlusu nafakayı elden değil banka aracılığıyla ödemelidir. Çünkü elden ödenen nafaka borçlarının ispatı oldukça zordur. Banka dekontları ise en kesin ve kanıtlanabilecek bir belgedir. 

Nafaka Ödememek Suç Mu?

Nafaka yükümlüsünün nafaka ödememesi halinde yaptırım olarak tazyik hapsine mahkûm edileceği Kanun’da belirtildiğinden dolaylı olarak nafaka ödememe eylemi bir suçu teşkil etmektedir. Buna göre nafaka alacaklısı nafaka yükümlüsü nafakayı ödemezse icra ceza mahkemesine başvuru yaparak nafaka yükümlüsünü şikâyet edebilir, ceza davası açabilir ve cezalandırma isteminde bulunabilir.

Nafaka Ödemeyen Eşimi Şikâyet Etmek İçin Beklemem Gereken Bir Süre Var Mı?

Nafaka borçlusuna karşı icra ceza mahkemesine başvuru yapılmadan önce ödeme emrinin nafaka borçlusuna tebliğinden itibaren bir aylık süre geçmelidir. Bu bir aylık sürenin beklenmesinin sebebi ise nafakanın ödemesinin aylık olarak yapılması ve ödememenin söz konusu olabilmesi için bir aylık sürenin beklenmesi gerekliliğidir. Eğer nafaka borçlusuna tebliğinden itibaren bir aylık sürenin geçmesi beklenmeden icra ceza mahkemelerine başvuru yapılırsa şikâyet reddedilmektedir. 

Nafaka Ödemeyen Eşi Şikâyet Hakkı Zamanaşımına Uğrar Mı?

Nafaka alacaklısı, nafaka ödemeyen eşi ancak geriye dönük üç aylık nafakanın ödenmemesi durumunda icra ceza mahkemesine başvuru yaparak şikâyet edebilir. Dolayısıyla, her ay düzenli olarak ödenmesi gereken nafakanın ödeme tarihinden itibaren üç ay içerisinde nafaka alacaklısı tarafından şikâyet yoluna gidilmelidir. Aksi halde, nafakanın ödeme tarihinin üzerinden üç ay geçerse nafaka alacaklısının şikâyet hakkı zamanaşımına uğramaktadır. Bu durumda nafaka alacaklısı nafaka yükümlüsüne yönelik nafaka ödememe suçu ile şikâyet yoluna gidememektedir. 

Tazyik Hapsi Nedir?

Tazyik hapsi, borçlunun borcunun bir yükümlülüğün yerine getirilmesi olduğu durumlarda yükümlülüğün yerine getirilmemesi sebebiyle uygulanan hukuki yaptırımdır. Bu nedenle nafaka borçlusunun nafakayı ödememesi durumunda tazyik hapsi yaptırımı uygulanabilir. 

Tazyik Hapsi Paraya Çevrilir Mi?

Tazyik hapsi ile borçlunun nafaka ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi amaçlandığından tazyik hapsi paraya çevrilememekte veya ertelenememektedir. Ayrıca tazyik hapsi cezasında, ceza seçenek yaptırımlara çevrilmemekte, ön ödeme ve şartla salıverme uygulanmamaktadır.  

Tazyik Hapsi Nasıl Sona Erer?

Nafaka borçlusu, icra ceza mahkemesinde yapılan ceza yargılaması devam ederken nafaka borcunu ödeyerek açılan ceza davasını düşürebilir. Bununla birlikte nafaka borçlusu, İcra Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu verilen ceza kararına karşı nafaka borcunu ödediğine dair dekont ya da tahsilat makbuzunu ileri sürerek itiraz edebilir. Eğer yapılan ceza yargılaması sonucunda tazyik hapsi cezasına hükmedilirse nafaka yükümlüsü ya nafaka borcunu ödeyerek ya da hapis cezasını tamamlayarak tazyik hapsini sona erdirebilir. 

Tazyik Hapsi Sona Ererse Ne Olur?

Nafaka borcunu ödeyerek tahliye olan, tazyik hapsini sona erdiren nafaka yükümlüsünün tahliye olduktan sonra herhangi bir borcu kalmayacak ve icra dosyası kapanacaktır. Buna karşın tazyik hapis cezasını tamamlayarak tazyik hapsini sona erdiren nafaka yükümlüsünün borcu silinmeyecektir. Tazyik hapsi cezasını tamamlayan nafaka yükümlüsü tahliye olsa da nafaka borcu birikmiş nafaka borcu olarak devam edecek ve icra dosyası kapanmayacaktır.

Nafaka Ödememe Cezası Aldım, Bu Ceza Ne Zaman Zamanaşımına Uğrar?

Nafaka borçlusu, icra ceza mahkemesinde yapılan ceza yargılaması sonucunda tazyik hapsi cezasına hükmedilirse bu ceza söz konusu hükmün kesinleşmesinden itibaren iki yıl sonra zamanaşımına uğrayacaktır.