Arabuluculuk anlaşma belgesi esasında Borçlar Hukuku bakımından gerekli görülen asgari koşulları sağlaması gereken bir sözleşme olup, sözleşmeler hukuku uygulanır. Bu nedenle, diğer sözleşmelerde ileri sürülebilen hata, hile, tehdit gibi iddialar arabuluculuk belgesi içinde ileri sürülebilir..

Dolayısıyla taraflardan birisi yapılan arabuluculuk anlaşmasının hata, hile, tehdit gibi durumlar nedeniyle hukuka aykırı olduğunu düşünürse, anlaşmanın geçersiz olduğu iddiası ile mahkemeye başvurabilir. 

Arabuluculuk belgesinin iptali için görevli mahkeme ise, arabuluculuk belgesine konu uyuşmazlığın davasına bakmaya görevli olan mahkemedir.