Geçerli bir mazeret göstermeksizin arabuluculuk ilk toplantısına katılmazsanız ve toplantıya katılmadığınız için arabuluculuk süreci sonlanırsa bu durum son tutanakta belirtilir ve ileride o uyuşmazlık için açılacak davada kısmen veya tamamen haklı çıksanız dahi yargılama giderlerinin tamamından sorumlu olursunuz. Ayrıca arabuluculuk toplantısına katılmayan taraf davada kendini avukat ile temsil ettirmiş ise bu taraf lehine vekalet ücretine de hükmedilmeyecektir. 

Her iki tarafında arabuluculuk ilk toplantısına katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda ise tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerine bırakılır. 

Görüldüğü üzere, ilk toplantıya mazeretsiz şekilde katılmamanın taraflar açısından ileride açılacak yargılama giderleri ve vekalet ücreti bakımından olumsuz maddi sonuçları olmaktadır.