Anlaşmalı boşanma protokolünün gereklerini yerine getirilmezse, dava açılması gerekir. Protokolün uygulanmasına yönelik istemlerle açılacak davalar, Aile Mahkemesi’nde incelenir. Boşanma protokolüne uyulmazsa şu şekilde davalar açılabilir:

  • Tapu iptal ve tescil davası açılabilir.
  • Alacağın tespiti davası açılabilir.
  • Zararın tazmini davası açılabilir.
  • Menfi tespit davası açılabilir.
  • Eda davası açılabilir.