Tüketici hukuku uyuşmazlığı ile iş hukuku uyuşmazlıklarında arabulucu yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. (3 HAFTA+ 1 HAFTA) 

Ticaret hukuku uyuşmazlıklarında arabulucu yapılan başvuruyu altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir. ( 6 HAFTA+ 2 HAFTA)