Evlilik birliği kurulurken yapılan düğünde eşlerin arkadaşları ve akrabaları tarafından eşlere birtakım takı, altın, para ve ziynet eşyaları hediye edilmekte, diğer bir ifade ile takı takılmaktadır. Bu düğünde hediye edilen ziynet eşyalarının veya takılan takı, altın ve paraların evlilik birliğinin sona ermesi halinde boşanma davası sonucunda hangi eşin hakkı olduğu hususunda Kanun’da bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Neler Düğünde Takılan Takı Sayılır?

Düğünde takılan takılar dendiğinde; altın bilezik, kolye seti, beşi bir yerde kolye, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, erkek saati, altın kol düğmesi gibi tüm takılar kastedilmektedir. 

Takılar Bir Sandıkta Toplanıyor İse Kime Aittir?

Düğünde takılar eşlerden birine takılmak yerine düğün alanında bulunan bir sandıkta ya da kesede toplanıyorsa eşler yarı oranda hak sahibidir. 

Düğünde Kadına Takılan Takılar Kadının Mıdır?

Takıyı takan kişilerin erkek ya da kadın tarafı olup olmadığına bakılmaksızın eşler arasında aksine bir anlaşma bulunmadıkça düğünde kadına takılan takılar kadına aittir ve kadının kişisel malıdır. Bu nedenle boşanma halinde kadının, kişisel malı olan takıları erkeğe iade yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Düğünde Hangi Takılar Erkeğe Aittir?

Takıyı takan kişilerin erkek ya da kadın tarafı olup olmadığına bakılmaksızın eşler arasında aksine bir anlaşma bulunmadıkça düğünde erkeğe takılan kadına özgü olmayan takılar erkeğe aittir ve erkeğin kişisel malıdır. Bu nedenle boşanma halinde erkeğin, kişisel malı olan takıları kadına iade yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Erkeğe Özgü Takılar Nelerdir?

Erkek saati, altın kol düğmesi, altın kravatlık gibi takılar erkeğe özgü takılardandır. Düğünde erkeğe takılan bu takılar erkeğe aittir.

Erkeğe Takılan Her Takı Erkeğe Mi Aittir?

Takıyı takan kişilerin erkek ya da kadın tarafı olup olmadığına bakılmaksızın eşler arasında aksine bir anlaşma bulunmadıkça düğünde takılar kime takıldıysa o kişiye aittir. Ancak Yargıtay Kararlarında erkeğe takılan bazı takıların kadına ait olduğuna dair bir istisna getirilmiştir. Bu istisnaya göre erkeğe takılan kadına özgü olan takılar erkeğe ait değil de kadına aittir ve kadının kişisel malıdır. Bu nedenle boşanma halinde erkeğin, kadının kişisel malı olan takıları kadına iade yükümlülüğü bulunmaktadır.

Düğünde Erkeğe Takılan Kadına Özgü Takılar Nelerdir?

Bileklik, küpe, kolye, bilezik gibi takılar kadına özgü takılardandır. Düğünde erkeğe takılan bu takılar kadına aittir ve kadına iade edilmelidir. 

Boşanılan Eş Düğünde Altınlarımı Satmıştı, Geri Alabilir Miyim?

Taraflardan birine ait olan takılar evlilik birliği içerisinde ev ihtiyaçlarının alınması, düğün masraflarının karşılanması, ailelere borç verilmesi, kredi borçlarının ödenmesi gibi çeşitli sebeplerle satılarak veya bozdurularak harcanabilir. Bu durumda düğünde takılan ve harcanan takılar hangi eşe aitse o eşin diğer eşten takılan ve harcanan takıları talep etme hakkı vardır. 

Ev Almak İçin Eşimin Bileziğini Sattık, Boşanma Halinde Bileziği İsteyebilir Mi?

Düğünde takılan takıların ait olduğu eş, bu takıları diğer eşe verirken “iade edilmemek üzere” veya “hibe olarak” verdiğini belirtti ise ve takıları alan eş bu durumu ispatlarsa, takıların ait olduğu eş artık bu takıları diğer eşten talep edemez. 

Düğünde Takının Hangi Eşin Akrabası/Arkadaşı Tarafından Takılmasının Önemi Var Mıdır?

Düğünde takılan takılar, kız tarafının taktıkları takılar ve erkek tarafının taktıkları takılar olarak ikiye ayrılmamaktadır. Yargıtay Kararlarına göre, düğünde takılan takıların kim tarafından takıldığının, erkek tarafının mı kadın tarafının mı taktığının bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle düğünde takı takan kişinin hangi eşin davetlisi olduğuna bakılmaksızın paylaşım yapılmaktadır.

Takılan Nakit Para Kime Ait Olur?

Düğünde her iki eşe takı dışında nakit para da takılmaktadır. Takılan bu nakit paraların kime ait olacağı hususunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eşlerin gelenek ve göreneğine göre takılan nakit paranın hangi eşe ait olacağı belli ise ya da aralarında bir anlaşma yapılmışsa takılan nakit paranın o eşe ait olacağını belirtmiştir. Aksi halde ise düğünde eşlere takılan takılar gibi kadına takılan nakit paralar kadına, erkeğe takılan nakit paralar da kadına özgü olmadığından erkeğe ait olacaktır. 

Eşim Boşandıktan Sonra Hediye Ettiği Tektaş Yüzüğü İade Etmemi İstiyor, Vermek Zorunda Mıyım?

Düğünde takılan altınların dışında eşlerin evlilik birliği içerisinde birbirlerine, erkeğin kadına ya da kadının erkeğe hediye olarak aldığı takı, altın, yüzük veya ziynet eşyaları bağışlama olup boşanma halinde iadesi talep edilemez. Ancak eşlerin evlilik birliği içerisinde birikim amacıyla birlikte alınan oldukları altınlar edinilmiş mal olup bu altınlarda her iki eşin yarı oranda yasal hakkı bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, eşlerin birbirlerine hediye olarak aldıkları ve bağışlama sayılan altın, yüzük veya takıların boşanma halinde bazı durumlarda iadesi talebi ile rücu davası açılabilir. Kanun’da bu durumlar; 1) Bağışlanan kişinin, bağışlayan kişiye veya yakınlarından birine karşı ağır suç işlemesi, 2) Bağışlanan kişinin, bağışlayan kişiye veya ailesinden birine karşı kanundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi, 3) Bağışlamanın yüklemeli olması halinde bağışlanan kişinin haklı bir sebep olmaksızın yüklemeyi yerine getirmemesi olarak belirtilmiştir. Bu durumlarda, Kanun’da belirtilen hak düşürücü süre içerisinde, rücu davası açılmalıdır. Kanun’da rücu davası açabilmek için belirtilen hak düşürücü süre boşanma davasının kesinleşme tarihinden itibaren başlamakta ve 1 yıl sonra sona ermektedir. 

Kadın Sığınma Evine Sığındım, Evde Kalan Düğün Takılarımı Nasıl Alabilirim?

Düğün takıları, altınlar ve ziynet eşyalar saklanabilen, taşınabilen eşyalardandır. Evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin aile konutunu rızası ile terk etmesi durumunda kişisel malı olan düğün takılarını, altınlarını ve ziynet eşyalarını da birlikte götürdüğü, yanında taşıdığı kabul edilmektedir. Aynı şekilde, Yargıtay Kararlarına göre evi rızası ile terk eden eşin ziynet eşyalarını evde unuttuğunu beyan etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle evi rızası ile terk eden eşin, düğün takılarının, altınlarının ve ziynet eşyalarının aile konutunda kaldığını beyan ediyorsa bu iddiasını ispatla zorunludur.

Ancak bir eşin; aile konutundan rızası ile ayrılmadığı, diğer eş tarafından aile konutundan kovulduğu, şiddete maruz kaldığı için konuttan ayrıldığı durumlarda kişisel malı olan düğün takılarını, altınlarını ve ziynet eşyalarını birlikte götürdüğü kabulü mümkün değildir. Bu nedenle evden rızası dışında ayrılan eşin, düğün takılarının, altınlarının ve ziynet eşyalarının aile konutunda kaldığını beyan ediyorsa bu iddiasını ispatlamak zorunlu değildir.

Eşim Tüm Çeyizimi Çöpe Attı Ama Boşanma Halinde Çeyizimi Geri İsteyebilir Miyim?

Düğünde takılan altınların dışında her iki eşin düğünden önce veya sonra birtakım çeyiz eşyaları olur. Kadın veya erkek fark etmeksizin, bu çeyiz eşyaları hangi eşe aitse o eşin kişisel malıdır. Bu nedenle boşanma halinde eşlerden birisi diğer eşe, eşyalar mevcut durumda bulunsa da bulunmasa da ziynet eşyalarının iadesi talebi gibi çeyiz eşyalarının iadesi talebi ile eşya alacağı davası açabilir.

Eşya Alacağı (İadesi) Davası Nedir?

Eşler, düğün takıları, ziynet eşyaları, çeyiz eşyaları ve ev eşyaları gibi kişisel malların kime ait olduğu hususunda anlaşmaya varamadıkları takdirde aralarındaki bu uyuşmazlığın çözümü için bir eşin diğer eşe yönelik açtığı alacak davasına eşya alacağı (istihkak) davası denilmektedir. 

Düğün Takılarının ve Çeyiz Eşyalarının İadesi Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası dava dilekçesinde düğün takılarının, ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının iadesi talebinde bulunularak boşanma davası ile birlikte eşya alacağı davası açılabileceği gibi ayrı bir dava şeklinde de eşya alacağı davası açılabilir.

Eşya alacağı davasında, düğün takılarının, ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının aynen iadesi (istihkak davası) talep edilebileceği gibi eşyaların aynen iadesi mümkün değilse eşyaların bedeli miktarınca tazminat (tazminat davası) talep edilebilir. 

Boşanma Davası Devam Ederken Düğünde Takılan Takılar Talep Edilebilir Mi?

Boşanma davası dava dilekçesi ile düğün takılarının, ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının iadesi talebinde bulunulmamışsa boşanma davası devam ederken ıslah dilekçesi verilerek eşyaların iadesi talep edilemez. Bu durumda, düğün takılarının, ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının iadesi için ek bir dava olarak açılan eşya alacağı davasının boşanma davası ile birleştirilmesi istenebilir. 

Düğün Takılan Takıların Boşandıktan En Fazla Kaç Yıl Sonra Talep Edebilirim?

Eşya alacağı davası, düğün takılarının, ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının aynen iadesi talebi ile açılıyorsa herhangi bir zamanaşımı süresine tabi değildir. Ancak düğün takılarının, ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının aynen iadesi mümkün değilse ve eşyaların bedeli miktarınca tazminat talebi ile bir eşya alacağı davası açılacaksa, bu davanın açılabilmesi için zamanaşımı süresi 10 yıldır. Boşanma davasının kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde işbu dava açılmalıdır.  

Düğünde Takılan Takıların İadesi İçin Düğün Videosu Delil Olur Mu? 

Eşya alacağı davalarında ispat yükü, düğün takılarının, ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının iadesi talebinde bulunan davacı eştedir. Bu nedenle davacı eş öncelikle iadesini talep ettiği düğün takılarının, ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının varlığını ispatlamalıdır. Varlığını ispatladığı eşyaların miktarını ve cinsini de belirtmelidir. Bu hususlardaki iddialar, düğün videolarıyla ve fotoğraflarıyla, tanık beyanlarıyla ve yemin gibi delillerle ispatlanabilir. 

Daha sonra ise davacı eş düğün takılarının, ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının diğer eşte olduğunu ve iade etmediğini ispatlamalıdır. Bu husustaki iddia ise tanık beyanlarıyla, tarafların mesajlarıyla, banka hesap hareketleri ile ispatlanabilir. 

Eşya İadesi Davası Nerede Açılabilir?

Eşya alacağı davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Eşya alacağı davası açılacak olan yerde Aile Mahkemelerinin bulunmaması halinde, boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Kanun’da boşanma davalarında yer yönünden yetkili mahkemeler belirtilmiştir. Buna göre boşanma davasının görüldüğü yer mahkemesi eşya alacağı davasında da yer yönünden yetkili mahkemedir

Eşya Alacağı Davası Açarken Harç Ödenir Mi?

Düğün takılarının, ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının iadesi talebi ile açılan boşanma davası ya da ayrı bir dava şeklinde açılan eşya alacağı davasında nispi harç ödenmelidir. 

Düğün Takıları Faizli Talep Edilebilir Mi? 

Düğün takılarının, ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının iadesi talebi ile açılan eşya alacağı davasında faiz talep edilebilir. Ancak faiz talebinin eşya alacağı davasının dava dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde eşya alacağı davasında talep edilen düğün takıları, ziynet, çeyiz ve ev eşyaları için faize hükmedilmeyecektir. Faiz talep edildiğinde hükmedilecek faiz, yasal faizdir ve yasal faizin hesaplanmasına, eşya alacağı davasının açıldığı tarihten itibaren başlanacaktır. Düğün takılarının, ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının iadesi boşanma davası ile birlikte talep edildiyse faizin hesaplanmasında boşanma davasının açıldığı tarih esas alınacaktır.