Arabuluculuk başvurusu iki farklı şekilde yapılabilir:

  1. Başvuru uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna yapılır. Genellikle her ilde bir veya birden fazla arabuluculuk bürosu bulunmaktadır. Bunun için https://adb.adalet.gov.tr/Home/SSSorularDetay/4 linkine tıklayarak arabuluculuk bürolarının iletişim bilgilerini görebilirsiniz. Eğer yetkili mahkemenin bulunduğu yerde arabuluculuk bürosu yoksa bu durumda arabuluculuk bürosu olarak görevlendirilen Sulh Hukuk Mahkemesi’nin yazı işleri müdürlüğü başvurarak arabuluculuk müracaatınızı yapabilirsiniz. 

Buna göre sistem arabuluculuk listesinden otomatik olarak bir arabulucu belirler ve dosyanıza atanan arabulucuyu size bildirir. 

Bu aşamada arabuluculuk bürosu tarafından size bir başvuru formu doldurtturulur. Bu başvuru formuna başvurucunun ad-soyad, adres, T.C. kimlik numarası, telefon numarası ile karşı tarafa ait bilinen her türlü iletişim bilgisi ve uyuşmazlık konunuz ile ilgili beyanlarınız yazılarak bu form dosyanıza atanan arabulucu ile paylaşılır. 

Arabulucunun size ve karşı tarafa hızlı şekilde ulaşabilmesi için her türlü iletişim bilgisinin doğruluğu teyit edilerek büroya teslimi önemlidir. 

Başvuru yapıldıktan sonra dosyanıza atanan arabulucu sizi arayacaktır. Eğer aramadıysa arabulucunuzun ismini https://adb.adalet.gov.tr/Home/ArabulucuListesi bu linke yazarak iletişim bilgilerinden kendisine ulaşabilirsiniz. 

  1. Doğrudan bir arabulucuya veya arabuluculuk merkezine gidebilirsiniz. Ancak bu halde arabulucu, ancak karşı tarafın belirlemiş olduğunuz arabulucuyu kabul etmesi halinde dosyada görev alabilir. 

Belirlediğiniz arabulucu karşı tarafça kabul edilmediği takdirde dosyanızda görev alamayacağından, 1. Maddede belirttiğimiz usul ile arabuluculuk bürosuna giderek listeden bir arabulucu görevlendirilmesini istemeniz gerekmektedir.