Öncelikle linkteki yazımızda bahsedilen, açılacak çekişmeli boşanma davası için boşanma nedenlerinden en az bir tanesinin mevcut olması gereklidir. Çekişmeli davaları yürütmek, taraflar için zorlu ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu nedenle, süreci kolaylaştırmak ve hukuki destek sağlamak adına bir avukatla anlaşarak, dava sürecine başlamak önemlidir.

Çekişmeli boşanma davası açmak için öncelikle boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede şu detaylara yer verilmelidir:

  • Tarafların kimlik bilgileri belirtilmelidir.
  • Evlilik tarihi ve şartları belirtilmelidir.
  • Varsa çocuk bilgileri belirtilmelidir.
  • Boşanma nedeni açıklanmalıdır.
  • Boşanma nedenlerinin hangi deliller ile ispatlanacağı detaylıca belirtilmelidir.
  • Nafaka, velayet, tazminat talepleri belirtilmelidir.

Dilekçe tamamlandıktan sonra, Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk mahkemesine sunulmalıdır. Mahkeme, dilekçeyi inceleyerek sürecin başlamasına karar verir ve davalı tarafa dava dilekçesini tebliğ eder. Davalı taraf dava dilekçesini tebliğ aldıktan sonra 2 hafta içerisinde savunma dilekçesini mahkemeye sunar. Dilekçeler aşaması bittikten sonra, mahkeme ilk duruşma tarihini belirler.

Duruşmalarda her iki taraf da iddialarını, delillerini sunar ve savunmalarını yapar. Bu süreçte boşanma avukatı ile çalışılması önemli bir role sahiptir, çünkü her iki tarafın da hâkimi ikna etmesi ve yargılamanın usuli işlemlerini Kanun’da emredilen süreler içerisinde yerine getirmesi gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki, çekişmeli boşanma davası sadece boşanma sebepleri üzerinde değil, aynı zamanda boşanmanın sonuçları üzerinde de çekişmeyi içerir. Bu sonuçlar genellikle maddi ve manevi tazminat talepleri, nafaka, çocukların velayeti ve mal paylaşımı gibi konuları içerir.

Özellikle mal paylaşımı konusu, boşanma davasının karmaşıklığını artıran önemli bir konudur. Çiftlerin evlilik süresince birlikte kazandıkları veya edindikleri malların paylaşılması gerekebilir. Ancak, bu konuda çekişme varsa ve çözülemiyorsa, bu konu üzerinde ayrı bir mal paylaşımı davası açılması gerekir.

Sonuç olarak, çekişmeli boşanma davası açmak, uygun nedenlerin ve yasal sürecin doğru adımlarının takip edilmesi gereken karmaşık ve uzun bir süreçtir. Bu süreçte yasal desteği ve hak ve menfaatlerinizi koruyacak bir avukat seçmek, istenen sonuçlara ulaşma şansınızı artıracaktır. Nitekim, boşanma sebebinizde haklı olabilirsiniz ancak haklı olduğunuz hususları yasal süreler içerisinde ileri sürmediğiniz yahut delilleriniz ile ispatlamadığınız takdirde davayı kazanma şansınız düşük olacaktır.

Öte yandan, boşanma nedenlerinizi ve ispatlarınızı açıklayıcı şekilde sunmuş olsanız dahi beyan ve belgelerinizi Kanun’da emredilen süreler ve aşamalar içerisinde sunmadığınız takdirde mahkeme delillerinizi dikkate almamaktadır ve bundan dolayı hak kayıpları yaşanmaktadır. Bu sebeple, boşanma davaları usuli açıdan profesyonel bir destek alınarak yürütülmesi gereken davalar olduğu unutulmamalıdır.