Eşlerden biri boşanmak istemiyorsa ve diğer eş boşanma davası açarsa, dava çekişmeli boşanma davası olarak devam eder ve mahkeme, davayı açan eşin boşanma için yeterli nedenleri olup olmadığını değerlendirir.

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir. Boşanma davasını açan eşin, boşanma sebeplerini ispat etmesi gerekmektedir. Mahkeme, sunulan kanıtlar, tanıklar ve iddialar doğrultusunda boşanma sebeplerinin geçerli olup olmadığını değerlendirir.

Eğer mahkeme, davayı açan eşin boşanma sebeplerini yeterli ve geçerli bulursa, diğer eş boşanmak istemese bile boşanma kararı verebilir. Ancak, davayı açan eşin sunduğu sebepler yeterli ve geçerli bulunmazsa, mahkeme boşanma talebini reddedebilir.

Bu nedenle, bir eşin boşanmak istememesi, tarafların boşanamayacağı anlamına gelmez. Ancak bu durum, dava sürecini daha karmaşık ve çekişmeli hale getirebilir ve bu nedenle bir avukat ile çalışılması çok önemlidir.