Anlaşmalı boşanma, en az 1 yıllık evlilik sürdüren eşlerin serbest iradeleri ile boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyerek birlikte mahkemeye başvurması ile ya da eşlerden birisinin diğerinin açtığı boşanma davasıkabul etmesi ile gerçekleşir. 

Anlaşmalı Boşanmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için eşlerin anlaşmalı boşanma protokolünde müşterek çocukların durumu ve boşanmanın mali sonuçları konularında anlaşmış olması, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve hâkimin boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda eşler tarafından kabul edilecek protokolü uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri’dir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise görevli mahkeme Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. 

Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin ikametgâh adresindeki yerleşim yeri mahkemesi veya eşlerin son 6 ay birlikte ikamet ettikleri yerleşim yeri mahkemesi olabilir. 

Anlaşmalı Boşanmada Dava Süreci Nasıl İşler?

Anlaşmalı boşanma davası, dava dilekçesi ve anlaşma protokolü hazırlanarak, gerekli dava masrafları yatırılarak görevli ve yetkili mahkemede açılmalıdır. Dava dilekçesi incelendikten sonra duruşma günü verilir. Duruşma sonucunda boşanma kararı verilmesi halinde karar Ulusal Yargı Programına kaydedilir. Gerekçeli kararın eşlere tebliği ve karara itiraz edilmemesi halinde de karar kesinleşir. Kesinleşen karar, nüfus sistemine gönderilir. Kararın nüfus sistemine işlenmesi ile dava süreci sona ermektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşma Ne Zaman Olur?

Anlaşmalı boşanma davasında yalnızca bir duruşma yapılmaktadır. Genel olarak anlaşmalı boşanma davalarında duruşma, dava açıldıktan sonra 1 hafta ile 30 gün arasında yapılmaktadır.  

Duruşma Gününün Öne Alınması Mümkün Mü?

Anlaşmalı boşanma davasında, her iki eşin boşanmak konusunda niyetli olması ve bu konuda bir irade ortaya koyması halinde her iki eşin vekillerinin bir başvuru yapması ile anlaşmalı boşanma davasında duruşma günü öne alınabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Katılmam Gerekir Mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında eşler ve varsa avukatları duruşmaya katılmalıdır. Eşlerden birisini duruşmada hazır bulunmaması halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşmemektedir. Buna karşın eşlerden birisi yurt dışında yaşaması gibi nedenlerle duruşmaya katılamayacak durumda ise; duruşmaya katılmayan eşin bir avukata özel vekaletname vermesi ve evlilik birliğinin devamında toplumsal bir fayda olmadığını belirtebilecek durumda olan iki tanığın duruşmada dinlenmesi ile anlaşmalı boşanma sağlanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Duruşmasından Sonra Boşanmış Sayılır Mıyım?

Anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında hâkim anlaşmalı boşanma protokolü maddelerini tek tek okuyarak eşlerin protokolde düzenlenen hususlarda mutabık olup olmadığını, boşanmayı kabul edip etmediğini sormaktadır. Hâkimin duruşmada eşleri bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekmektedir. Ancak duruşmada hâkimin anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulup boşanma kararı vermesi boşanma kararının kesinleştiği anlamına gelmemektedir. Duruşma günü kısa karar yazılmaktadır. Duruşma sonrasında boşanma kararının kesinleşmesi için belli bir prosedürün tamamlanması gerekmektedir. Bu prosedür tamamlanmadığından duruşma sonrasında eşler boşanmış sayılmamaktadır. 

Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer?

Anlaşmalı boşanma davasında, tek duruşma yapılması nedeni ile dava süreci hızlı ilerlemekte ve kısa sürede boşanma kararı verilmektedir. Adalet Bakanlığı anlaşmalı boşanma davasında sonuçlanma süresinin 40 gün olduğunu belirtmiştir. Buna karşın anlaşmalı boşanma davaları için kesin bir süre belirlenmesi mümkün değildir. Bunun nedeni ise davanın açıldığı şehirde bulunan aile mahkemesi sayısına, mahkemelerin iş yüküne ve yoğunluğuna göre anlaşmalı boşanma davasında karar verilmesi için geçen sürenin değişiklik göstermesidir.

Anlaşmalı Boşanma Süresinin Kısaltılması Mümkün Mü? 

Anlaşmalı boşanma davasının süresinin kısaltılabilmesi için eşlerin kısa süre içerisinde hâkimin de uygun bulacağı bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemeleri ve mahkeme tarafından verilen anlaşmalı boşanma kararının en kısa sürede kesinleşmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açmak için eşler bir araya gelerek kısa sürede müşterek çocukların durumu ve boşanmanın mali sonuçları konularında anlaşmaya varmalı, hiç zaman kaybetmeden düzenledikleri anlaşmalı boşanma protokolü ile dava dilekçesini vererek ve gerekli dava masraflarını yatırarak görevli ve yetkili mahkemede dava açmalıdır. Duruşma günü kısa karar verildikten sonra ise eşler ya da varsa vekilleri, mahkeme kaleminden gerekçeli kararın ne zaman hazırlanabileceği konusunda bilgi alabilir, bilgi doğrultusunda belirtilen tarihte mahkeme kalemine gidilerek gerekçeli kararın hazırlanıp hazırlanmadığı sorgulanabilir. Gerekçeli kararın hazırlanması akabinde eşler karara itiraz hakkından feragat ettiklerini belirten bir feragat dilekçesi ile kararın kesinleşmesini talep edebilir. Bu takdirde anlaşmalı boşanma süresi kısaltılmış olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma davasında duruşma günü kısa karar yazılmaktadır. Duruşma sonrasında mahkeme hakiminin yoğunluğuna göre değişen sürelerde 1 hafta ile 30 gün arasında gerekçeli karar yazılmaktadır. Gerekçeli kararın her iki eşe tebliğinden itibaren itiraz edilmez veya itirazdan feragat edilirse karar kesinleşmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Nüfusa Ne Zaman İşlenir?

Anlaşmalı boşanma kararının nüfusa işlenme işlemi ile ilgili kesin bir süre belirlenmesi mümkün değildir. Bu süre kararı veren mahkemenin boşanma kararının kesinleştirme işlemlerini tamamlanması ve ilgili nüfus müdürlüğüne boşanma evraklarını göndermesi ile ilgilidir. Ancak genel olarak ise anlaşmalı boşanma kararı kesinleştikten sonra 1 hafta içerisinde nüfusa işlenir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Soyadım Ne Zaman Değişir?

Anlaşmalı boşanma kararının nüfus müdürlüğünce nüfus kayıtlarına işlenmesi halinde soyadı değişikliği gerçekleşir. Kesin bir süre belirlenmesi mümkün değildir. Ancak genel olarak ise anlaşmalı boşanma kararı kesinleştikten sonra 1 hafta içerisinde nüfusa işlenir ve soyadı değişikliği gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanma Kararına İtiraz Edebilir Miyim? Anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında eşler tarafından anlaşmalı boşanma protokolü kabul edilse dahi duruşma sonrasında verilen karara eşlerden birisi veya her ikisi itiraz edebilir. Eşlerin karara itiraz süresi, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 14 gündür. Bu süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde karar, kesinleşmiş olacaktır.