Ankara Avukat Esra Nur Aydemir Gür

Ankara Avukat

Ankara avukat Esra Nur AYDEMİR GÜR, Ankara Barosuna bağlı idare, iş, aile, tüketici, sigorta, icra ve iflas hukuku alanında Ankara ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. 

Davanızın bulunduğu şehir dışında faaliyet gösteren bir avukatla çalışılması mümkün olmakla birlikte, avukatın; ulaşım, konaklama masrafları vekalet ücretine yansıyacağından, davanın görüleceği şehirdeki bir avukat ile çalışılması yargılamaya harcanacak masraf, zaman ve ulaşılabilirlik açısından avantajlı olmaktadır.

Ankara Avukat
Esra Nur AYDEMİR GÜR

İş Hukuku, İdare Hukuku, Tüketici Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta Hukuku, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmadan Ankara hukuki danışmanlık ve Ankara avukatlık hizmeti vermektedir.

Ankara Avukat

Esra Nur AYDEMİR GÜR

İş Hukuku, İdare Hukuku, Tüketici Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta Hukuku, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmadan Ankara hukuki danışmanlık ve Ankara avukatlık hizmeti vermektedir.

Çalışma Alanlarımız

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku konuları kapsamında, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen hukuk kurallarına iş hukuku adı verilmektedir.

Aile Hukuku, Türk vatandaşlarının birbirleri arasında veya Türk vatandaşlarıyla yabancılar arasındaki evlenme, boşanma, nişanlanma, velayet, vesayet, eşler arasındaki mal rejimi, nafaka yükümlülükleri, çocuk ve aile malları, evlat edinme, soybağı kurulması...

Tüketici, mesleki ve ticari olmayan amaçlarla mal ve hizmet alımı yapan gerçek ve tüzel (dernekler ve vakıflar) kişilerdir. Tüketici işlemi ise mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil...

İcra ve iflas hukuku, özel hukuktan doğan alacakların cebren devlet eliyle yerine getirilmesini ele alarak inceleyen hukuk dalıdır.

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri...

Ankara En İyi Avukat

Ankara en iyi avukat arasında yer alan Esra Nur AYDEMİR GÜR, Ankara’nın önde gelen hukuk bürosunda en iyi çözümü bulmak için hizmet vermektedir. Bireyler gerek kendi sebebiyet verdikleri gerek başkalarının sebebiyet verdiği eylemler nedeniyle hayatlarının belli dönemlerinde hukuki yollara başvurabilmektedirler. Bu başvuru bazen, haksızlığa uğrayan tarafın mağduriyeti, hakkını alamaması vb. nedenleriyle olabileceği gibi, bazen de isteyerek ya da istemeyerek başka birine haksızlık yapılması nedeniyle olabilir.

Dava ya da benzeri bir hukuki yola ihtiyaç duyan bireyler, süreci başlatmadan önce, psikolojik açıdan stres, korku, kaygı, üzüntü, karşı tarafa zarar verme içgüdüsü duyarak avukatlara gelmekte ve en iyi avukatın en yıkıcı şekilde davranan avukat olduğunu düşünmektedirler. Ancak bu algı yanlış ve uzun vadede Müvekkilin öfkesi soğuduğunda pişmanlığına yol açacak sonuçlar doğurmaktadır.  Bu yüzden, en iyi avukat, bir tarafmış gibi hırslarla hareket eden değil, etik ve meslek kuralları çerçevesinde, Müvekkilin menfaatini ve sonrasında yaşayabileceği sorunları profesyonel şekilde değerlendirerek, hızlı, etkin ve lehine olacak şekilde en ortadan kaldırmaya çabalayan avukattır.

Ankara Avukat Ücretleri

Mahkemelerde, tüm hukuk yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uygulanmaktadır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini görebilmek için tıklayabilirsiniz. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatın yapacağı bütün hukuki yardımlarda alacağı en az ücreti belirleyen tarifedir. Buna göre, avukatlar burada yazan ücretlerden aşağı bir parasal meblağa çalışamamaktadır. Ancak, tarifede belirlenen ücretlerin üstünde çalışılabilmektedir.

S.S.S

Türk Hukuku’nda tarafların avukatla temsil edilmesi zorunluluğu yoktur. Buna göre, dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.

Devamını oku

Hakkınızda açılan davalarla ilgili genel bilgilere e-devlet sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.turkiye.gov.tr adresine e-devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı girerek arama kısmına ‘’dava dosyası sorgulama’’ yazarak hakkınızda açılmış dava, icra ve bireysel başvuru dosyalarına ulaşabilirsiniz.

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ilişkin bir belgedir. 

Avukatınızın dava ve takip işlemlerinde sizi temsil edebilmesi için vekaletname vermeniz gerekmektedir. 

Türkiye’de yaşayanlar herhangi bir noterlikten avukat vekaletnamesi çıkartabilir. Yurt dışında yaşayan bir kişinin Türkiye’deki avukata vekalet verebilmesi için bulunduğu ülkedeki en yakın Türk konsolosluğuna müracaat etmesi gerekmektedir.

Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak şekilde ve tam bir sadakatle yürütmekle yükümlüdür.

Vekalet ilişkisinin kurulması, Müvekkile ilişkin özel bilgi ve belgelerin öğrenilmesini beraberinde getirir. Avukatın, Müvekkili ile güvene dayalı kalıcı ilişkiler kurmasının temeli sır saklama yükümlülüğüne riayet edileceğine ilişkin inancın gelişmesine bağlıdır.

Devamını oku

Avukatlar ve müvekkiller arasında belki de en çok yanlış anlaşılan ve açıklığa kavuşturulması gereken konulardan birisi de avukatın vekalet ücretinin kimin tarafından ve ne zaman ödeneceği hususudur.

Devamını oku

Dava dosyalarının içeriğine vatandaşlar da avukatlar gibi erişebilir.  https://vatandas.uyap.gov.tr/ adresinden vatandaş UYAP’a girerek sol taraftaki menüden sırasıyla ‘dosya işlemleri’ sekmesine, açılan sekmelerden de ‘dosya sorgulama’ sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Yargı türü/ Mahkeme türü seçildikten sonra ‘dosya görüntüle’ ye basılarak, üst sekmelerden ‘evrak’ bölümünden dosyanıza eklenen evrak var ise tüm evrakları görebilirsiniz.

Devamını oku

Bir davanın ortalama ne kadar sürdüğü avukatlara sorulan soruların en başında gelmektedir. Öncelikle davanızın niteliğini, taraf sayısını ve konusunu bilmeden bu soruya net bir cevap verebilmemiz mümkün değildir.

Devamını oku

Kişi ya da kurumlara hukuki konularda profesyonel danışmanlık hizmeti veren kişidir. Hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesini alan avukatlar, hukuki danışmanlık hizmeti verebilirler.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘birden fazla vekil görevlendirilmesi’ başlıklı 75. Maddesinde ‘’ dava için birden fazla vekil görevlendirilmiş ise vekillerden her biri, vekâletten kaynaklanan yetkileri, diğerinden bağımsız olarak kullanabilir. Aksi yöndeki sınırlamalar, karşı taraf bakımından geçersizdir.’’ denilmektedir.

Devamını oku

Dava harca tabi bir dava türü ise yargılama giderleri ve gider avansını mahkeme veznesine yatırmanız gerekmektedir. Davayı kazanmanız halinde bu gider ve harç parasını davayı kaybeden taraftan geri alabilirsiniz.  Ancak size ödenecek bu paranın sadece yargılama masrafları olduğunu belirtmek isteriz. Avukatınıza vekalet sözleşmeniz gereğince ödemiş olduğunuz vekalet ücreti size geri ödenmeyecektir.

Telefon

0 (532) 168 59 09

Adres

Mustafa Kemal mah. Dumlupınar bulv. No:274, D-1 Blok No:17, Mahall Plaza / Çankaya / Ankara

Boşanma hukuken geçerli olarak kurulmuş bir evliliğin mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir. Boşanma ancak dava yoluyla...
businessman-reading-contract-closeup
Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerden, iş güvencesi kapsamına girenlerin iş sözleşmesi, işveren tarafından...
business-man-counting-dollar-banknote-online-business-concept
İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş akdini usulsüz fesheden tarafın karşı tarafa ödemek zorunda olduğu bir...
Kıdem Tazminatı Nedir
Kıdem tazminatı, deneme süresi dahil en az bir (1) yıllık çalışma süresini dolduran işçinin iş...
side-view-business-man-calculating-finance-numbers
Boşanma avukatına en çok sorulan sorulardan birisi de boşanma kararının mali sonuçlarından olan maddi ve...
pexels-vera-arsic-984949
Boşanma davası, genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki farklı tür sebebe...