6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘birden fazla vekil görevlendirilmesi’ başlıklı 75. Maddesinde ‘’dava için birden fazla vekil görevlendirilmiş ise vekillerden her biri, vekâletten kaynaklanan yetkileri, diğerinden bağımsız olarak kullanabilir. Aksi yöndeki sınırlamalar, karşı taraf bakımından geçersizdir.’’ denilmektedir.

Buna göre herkes davasını sayı sınırlandırılması olmadan birden fazla avukat ile takip ettirebilir ve her bir avukat vekaletten kaynaklanan yetkileri diğerinden bağımsız olarak kullanabilir. Yani vekillerden her biri davayı yalnız başına takip edebilir. 

Ancak iş sahibi (müvekkil) anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekâlet vermek isterse, ikinci avukat işi kabul etmeden önce ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermeli ve onayını almalıdır. Muvafakat yani onay verilmemesi ikinci avukatın vekalet alamayacağı anlamına gelmez ancak bu durumun bazı sonuçlarına katlanılması gerekir. İlk avukatın muvafakati olmaksızın ikinci bir avukat görevlendirilmiş ise ilk avukat haklı nedenle işi bırakıp ücretin tamamına hak kazanır.