İcra ve iflas hukuku, özel hukuktan doğan alacakların cebren devlet eliyle yerine getirilmesini ele alarak inceleyen hukuk dalıdır.