Bir davanın ortalama ne kadar sürdüğü avukatlara sorulan soruların en başında gelmektedir. Öncelikle davanızın niteliğini, taraf sayısını ve konusunu bilmeden bu soruya net bir cevap verebilmemiz mümkün değildir. 

Davaların süresi; hakim değişikliği, hakimin duruşma gününde izinli olması ve duruşmanın başka tarihe ertelenmesi, taraflara tebligat yapılamamış olması nedeniyle taraf teşkilinin sağlanamaması, bilirkişinin raporunun öngörülen sürede teslim edilmemesi, dosyanın ek bilirkişi raporuna gitmesi, dosyanın bulunduğu mahkemenin iş yoğunluğu, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü arasındaki usuli farklar, tarafların kötü niyetli şekilde davayı uzatmaya yönelik tavır sergilemesi vs. gibi nedenlerle uzayabilmektedir. 

Her ne kadar yargıda hedef süre uygulaması ile her bir dava ve soruşturma işlemi için dava açılış formlarında Adalet Bakanlığı tarafından hedef süre belirlense de formda yazılan bu sürelerin bağlayıcılığı yoktur. 

Nitekim; hedef süre uygulaması, hedeflenen sürede tamamlanamayan dava ve soruşturmaların hızlandırılması amacıyla çözümler üretilmesini ve bu sayede yargılama ve soruşturma sürelerinin kısaltılmasını amaçlayan bir dava yönetim sistemidir.

Bu nedenle, bu soruya net bir cevap verilememekle birlikte davaların ortalama 1-2 yıl içerisinde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz.