Türk Hukuku’nda tarafların avukatla temsil edilmesi zorunluluğu yoktur. Buna göre, dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. 

Ancak, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’unun 35/3 maddesi gereğince esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Kanunda ifade edilen ‘esas sermaye miktarının beş katı ve daha fazlası’ ifadesinden kasıt ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ‘en az sermaye tutarı’başlıklı 332. Maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenen 50.000-TL asgari sermayenin beş katı olan 250.000-TL’dir.

Buna göre; esas sermayesi 250.000,00-TL (ikiyüzellibin) ve üzeri olan anonim şirketler ile üye sayısı yüz ve üzeri olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen kuruluşlara ise Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Görüldüğü üzere istisnalar dışında herkes davasını avukat tutma zorunluluğu olmadan kendi başına açıp takip edebilir. Ancak uzmanlık gerektiren bu alanda hatalı dava ve cevap dilekçeleri ile telafisi imkansız zararlar yaşamamanız ve hak kaybına uğramamanız için mutlaka bir avukattan yardım almanızı öneriyoruz.