6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun’da aile bütünlüğünün korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik birçok koruyucu ve önleyici tedbirler düzenlenmiştir. Uzaklaştırma kararı da Kanun’da düzenlenen önleyici tedbirlerden birisidir. 

Neden Uzaklaştırma Kararı Alınır?

Uzaklaştırma kararı, boşanma davası açılmadan önce veya boşanma davası sırasında  bir eşin diğer eşe aile içinde şiddet veya tehdit içeren davranışlarda bulunmaması veya muhtemel tehlikelerden korunması amacı ile alınmaktadır. 

Nasıl Uzaklaştırma Kararı Talep Edebilirim?

Polis Merkezlerine, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne, Cumhuriyet Başsavcılıkları’na ve Aile Mahkemelerine  bir dilekçe ile başvurularak uzaklaştırma kararı talep edilebilir. Şiddet mağduru eşin yetkililerden uzaklaştırma talebinde bulunması ve şiddet gördüğü veya tehlike altında bulunduğuna dair beyanda bulunması uzaklaştırma kararı için yeterlidir. Fiziki şiddetin ispatlanmasına veya tehlike altında bulunduğuna dair herhangi bir kanıt veya belge sunulmasına gerek olmadan uzaklaştırma talep eden eş için uzaklaştırma kararı kısa sürede verilmektedir.

Kimler Uzaklaştırma Kararı Talep Edebilir?

Uzaklaştırma kararı talep etmek için herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetilmemektedir. Bu nedenle şiddet mağduru olan erkek-kadın fark etmeksizin her iki eş de uzaklaştırma kararı talebinde bulunabilir.

Uzaklaştırma Kararı Kaç Günde Çıkar?

Kanun’da uzaklaştırma kararı verilebilmesi için bir süre öngörülmemiştir. Uzaklaştırma kararı, hakim tarafından verildiğinden hakimin iş yoğunluğuna göre süre değişse de genel olarak 1 ile 4 gün içerisinde uzaklaştırma kararı verilmektedir. Ayrıca gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri tarafından  da uzaklaştırma kararı verilmektedir.

Uzaklaştırma Kararının Süresi Bitince Ne Olur?

Uzaklaştırma kararının süresi bittiğinde, hakkında uzaklaştırma kararı alınan eşin tüm kısıtlamaları  kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.

Uzaklaştırma Kararının Uzatılması Talep Edilebilir Mi?

Uzaklaştırma kararının süresi bittiğinde verilen uzaklaştırma kararının süresinin uzatılması için yeniden talepte bulunulması gerekmektedir. Uzaklaştırma kararının uzatılması talebi sona ermek üzere olan uzaklaştırma kararı bitmeden talep edilmelidir.

Uzaklaştırma Kararını Kim Verir?

6284 Sayılı Kanun çerçevesinde önleyici tedbir kararları, ancak hakim tarafından verilebilmektedir. Uzaklaştırma kararı da önleyici bir tedbir kararıdır ve bu nedenle ancak hakim tarafından verilebilmektedir. Aile içi şiddet durumunda başvurulması gereken Aile Mahkemesi hakimi, uzaklaştırma kararı verecektir. 

Polisin Verdiği Uzaklaştırma Kararı Geçerli Mi?

Uzaklaştırma kararı kural olarak ancak hakim tarafından verilebilmektedir. Ancak istisnai olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri de uzaklaştırma kararı verebilmektedir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde uzaklaştırma kararı veren kolluk amiri bu kararı, kararı takip eden ilk iş günü yetkili merciye bildirmek zorundadır. Kolluk amirinin bildirdiği karar yetkili merci tarafından onaylanmalıdır. Aksi halde uzaklaştırma kararı ortadan kalkacak ve hiç alınmamış gibi sonuç doğuracaktır.

Uzaklaştırma Kararının Boşanma Davasını Nasıl Etkiler?

Uzaklaştırma kararı, boşanma davası açılmadan önce veya boşanma davası sırasında talep edilebilir. Boşanma davası açılmadan önce bir delile (darp raporu) dayanılarak alınan uzaklaştırma kararı boşanma davası açıldığında fiziksel şiddet hakkında delil olarak gösterilebilir. Ancak  boşanma davası açılmadan önce bir delile dayanmadan alınan uzaklaştırma kararı, yalnızca evlilik birliği içinde şiddetin varlığına ve bu haliyle evliliğin devam etmesini mümkün olmadığına delil niteliği taşımakta olduğundan tek başına boşanma nedeni olarak kabul edilmemektedir.

Uzaklaştırma Kararı Kaç Metrelik Bir Alanı Kapsar?

Kanun’da uzaklaştırma kararı ile kaç metrelik bir alanın sınırlandırılacağı belirtilmemiştir. Ancak uzaklaştırma kararı, her türlü şiddeti önlemek amacıyla verilen eşin müşterek konuttan uzaklaştırılması şeklinde bir karardır. Buradaki önlenmesi amaçlanan şiddet,  fiziksel olabileceği gibi psikolojik, cinsel ve ekonomik de olabilir. Dolayısıyla uzaklaştırma kararının kaç metrelik bir alanla sınırlandırılacağı fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddeti önleyici nitelikte belirlenmelidir. Bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı verilen eş müşterek konuta giremeyeceği gibi müşterek konutun karşı sokağına gelip beklememelidir. Çünkü uzaklaştırma kararı verilen eşin müşterek konutun karşı sokağına gelip beklemesi diğer eşe yönelik başka bir psikolojik şiddet oluşturmaktadır.

Uzaklaştırma Kararını İhlal Edersem Ne Olur? 

Uzaklaştırma kararını ilk kez ihlal eden eş hakkında 3 günden 10 güne kadar hapis cezası uygulanmaktadır. Daha sonraki her uzaklaştırma kararının ihlalinde ise 15 günden 30 güne kadar hapis cezası verilmektedir. Ancak uzaklaştırma kararının ihlali sebebiyle verilen hapis cezasının toplam süresi 6 ayı geçemez

Hakkımda Uzaklaştırma Kararı Alınıp Alınmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen eşe,  uzaklaştırma kararı sözlü olarak veya tebligat sureti ile bildirilmektedir.  Ayrıca internet üzerinden erişim sağlanarak UYAP Vatandaş Portalı’ndan veya e-devlet’ten uzaklaştırma kararı sorgulaması yapılabilmektedir.  Bunun dışında internet üzerinden erişim sağlanamaması halinde ikametgahın bulunduğu yer Adalet Sarayı’na gidilerek uzaklaştırma kararı sorgulaması talep edilebilmektedir.  ancak uzaklaştırma kararı koruyucu bir tedbir niteliğinde olduğundan adli sicil kaydında yer almamakta ve bu nedenle sabıka kaydı alınarak uzaklaştırma kararı sorgulaması  yapılamamaktadır.

Uzaklaştırma Kararı Haksız Yere Verilirse Ne Yapılması Gerekir?

Hakkında haksız yere uzaklaştırma kararı verilen kişi, uzaklaştırma kararına öngörülen süre içerisinde itiraz etmeli ve haksız durumun varlığını ispatlamalıdır.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Mümkün Mü?

Uzaklaştırma kararına itiraz mümkündür. Hakkında uzaklaştırma kararı alınan kişi, kararın tefhim veya tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde karara itiraz etmelidir. Uzaklaştırma kararına itiraz, belirtilen süre içerisinde kararı alan Aile Mahkemesine yazılı olarak yapılmalıdır. 

Uzaklaştırma Kararına Ne İçin İtiraz Edilebilir?

Uzaklaştırma kararına, usule ve esasa ilişkin itirazlarda bulunulabilir. Uzaklaştırma kararının haksız yere verildiği, kararın verilmesine sebep olan durumun ortadan kalktığı gibi gerekçelerle itiraz esasa ilişkin itirazlardır. 

Uzaklaştırma Kararına İtirazı Hangi Mahkeme İnceler?

Uzaklaştırma kararına itiraz, kararı alan Aile Mahkemesine yazılı olarak yapılmalıdır. Ancak uzaklaştırma kararına itirazı inceleyen mahkeme, kararı alan Aile Mahkemesi değil, eğer adliyede birden çok Aile Mahkemesi varsa numara olarak karar veren mahkemeyi takip eden Aile Mahkemesi; eğer adliyede tek Aile Mahkemesi varsa adliyedeki Asliye Hukuk Mahkemesi değerlendirilecektir. 

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Edilmesi Halinde Karar Ne Zaman Belli Olur?

Uzaklaştırma kararına itiraz edilmesi halinde itirazı inceleyen mahkeme 1 hafta içinde karar vermek zorundadır. 

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Edilmesi Halinde Karar Ne Olabilir?

Uzaklaştırma kararına itiraz edilmesi halinde verilecek karar iki şekilde olabilir. İlk olarak hakim, uzaklaştırma kararına itirazı yerinde görmeyebilir. Bu durumda uzaklaştırma kararına itiraz talebi reddedilerek uzaklaştırma kararının devamı yönünde karar verilmektedir. İkinci olarak hakim, uzaklaştırma kararına itirazı yerinde görebilir. Bu durumda ise uzaklaştırma kararına itiraz talebi kabul edilerek uzaklaştırma kararının kaldırılmasına karar verilmektedir.