Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra eşin maddi olarak zorluğa düşecek olan diğer eşe her ay ödemekle zorunlu olduğu para olarak ifade edilebilir. Bir eşin diğer eşe nafaka ödemesi, ancak mahkeme kararıyla verilen yasal bir yükümlülüktür. 

Eşimden Hangi Durumlarda Nafaka Talep Edebilirim?

Kanun’da, belirtilen şartların sağlanması halinde birden çok nafaka çeşidi düzenlenmiştir. Boşanma davasında üç farklı nafaka çeşidi vardır: Yoksulluk Nafakası, Tedbir Nafakası ve İştirak Nafakası. Nafaka çeşidine göre nafakanın hangi durumlarda talep edileceği de değişecektir. 

İlk olarak, boşanma nedeniyle evlilik birliği içerisinde sürdürmüş olduğu hayat standardı boşandıktan sonra standardın altına düşecek olan ve evlilik birliğinde diğer eşten daha az kusurlu olan eş, diğer eşten Yoksulluk Nafakası talep edebilir. Yoksulluk Nafakası, boşanma davası ile birlikte de talep edebilir iken ayrıca boşanma davası kesinleştikten sonra da en geç 1 yıl içinde istenebilir.

Boşanma Davası Açmadan Nafaka Alabilir Miyim?

Nafaka talep ederek nafaka davası açabilmek için boşanma davası açmak şart değildir. Eş, evlilik birliğinin getirdiği yükümlülüklerini yerine getirmiyor ise diğer eş evlilik birliği sona ermeden ya da boşanma davası açmadan da nafaka talep edebilir ve nafaka davası açabilir. 

Boşanma Davası Devam Ederken Nafaka Talep Edebilir Miyim?

Boşanma davası devam ederken geçici olarak verilmesi talep edilen nafaka türü ise Tedbir Nafakasıdır. Boşanma davası sona erdikten sonra tedbir nafakası da son bulmaktadır. Müşterek çocuk var ise çocuğun bakımı adına dava devamında geçici velayet verilen eşe veya boşanma nedeniyle evlilik birliği içerisinde sürdürmüş olduğu hayat standardı düşecek eşe, diğer eş tarafından tedbir nafakası ödenmesi talep edilebilir/ hükmedilebilir.

Çocuğum İçin Nafaka Talep Edebilir Miyim?

Boşanma davası sonrasında müşterek çocuğun velayeti verilen eş müşterek çocukların bakım, yiyecek, eğitim, sağlık ve okul masraflarının karşılanması için diğer eşin İştirak Nafakası ödemesini talep edilebilir. Bu hususta herhangi bir talep olmaksızın mahkemece kendiliğinden de karar verilebilir.

İştirak nafakasını yalnızca boşanma davasında değil, ayrılık ve evliliğin butlanı davalarında da talep edilmektedir. 

Evlilik Dışı Doğan Çocuğum İçin İştirak Nafakası Talep Edebilir Miyim?

Evlilik dışı doğan çocuğun nafaka alması için Kanun’da belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir. 

İlk olarak çocuğun boşanma veya ayrılık kararı verildikten sonra üç yüz gün içerisinde doğmuş olup olmadığı belirlenmelidir. Çocuk boşanma veya ayrılık kararı verildikten sonra üç yüz gün içerisinde doğmuş ise çocuğun velayetinin düzenlenmesi gerekmektedir. Velayet düzenlenmeden iştirak nafakası talebi ile dava açılması durumunda öncelikle velayet düzenlenecek, sonrasında iştirak nafakasını hangi tarafın ödeyeceğine karar verilecektir.

Çocuk boşanma veya ayrılık kararı verildikten sonra üç yüz gün içerisinde doğmamış ise evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anaya aittir. Baba ile soy bağı kurulabilmesi için ‘tanıma’ ya da ‘babalık davası’ açılmalıdır. Baba ile soy bağı ilişkisi kurulduktan sonra nafaka talebi ile dava açılabilir. 

Nafaka Sadece Kadınlara Mı Verilir?

Nafaka, yalnızca kadınlar tarafından talep edilmez, erkek taraf da nafaka talebinde bulunabilir. Kanun’a göre erkek-kadın ayrımı yapılmadan boşanma davasında nafakayı taraflardan her iki eş de talep edebilmektedir. 

Nafaka ödeme yükümlülüğü, cinsiyete göre değil evlilik birliğinde daha kusurlu olan tarafın kim olduğuna göre belirlenmektedir. Böylelikle diğer taraftan daha ağır kusurlu olan eşe ya da evlilik birliğinin sarsılmasında tam kusurlu olan eşe nafaka ödeme yükümlülüğü verebilmektedir. 

Bununla birlikte iştirak nafakasını velayet hakkını talep eden eş talep edebilecektir. İştirak nafakası ödeme yükümlülüğü de cinsiyete göre değil müşterek çocukların velayetinin hangi tarafa verildiğine göre belirlenmektedir.

Boşanan Her Kadına Nafaka Verilir Mi?

Nafaka, boşanan her kadına bağlanmaz. Kanun’da, belirtilen şartların sağlanmaması veya şartların daha sonra ortadan kalkması halinde kadın nafaka alamaz. Mesela;

 • Eğer kadın boşandıktan sonra maddi zorlu çekmeyecekse,
 • Evlilik birliğinde kadın ağır kusurlu ise,
 • Kadın, kendi isteğiyle işten ayrıldığında,
 • Kadının zorluk çekmeyecek kadar aylık geliri varsa,
 • Kadının emekli maaşı ya da kira geliri varsa,
 • Kadın, yeni bir evlilik yaptıysa ya da biriyle evlilik hayatı yaşıyorsa,
 • Eski eşinin bir işi ya da düzenli geliri olmayan kadın, nafaka talep etse dahi nafaka alamaz.

Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez?

Nafaka türüne göre Kanun’da belirtilen şartların sağlanmadığı veya şartların daha sonra ortadan kalktığının ispatlanması durumunda erkek taraf nafaka ödemez.

Yoksulluk nafakası ödenmesine hükmedilen erkek;

 • Evlilik birlikteliği sırasında kadının farklı bir ilişkisinin olduğunun kanıtlanması,
 • Kadının gelir miktarının erkeğin gelir miktarından fazla olması,
 • Kadının evlilik dışı bir ilişkiye başlaması,
 • Kadının kira geliri veya emekli maaşı almaya başlaması,
 • Erkeğin işini kaybetmesi veya gelir düzeyinin ciddi oranda azalması,

Hallerinde yoksulluk nafakasının kaldırılması için Aile Mahkemesinde dava açabilir ve dava sonucuna göre yoksulluk nafakası ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.

İştirak nafakası ödenmesine hükmedilen erkeğin, müşterek çocuk on sekiz yaşına girdiği zaman nafaka ödeme yükümlülüğü sona erer ve bu tarihten sonra nafaka ödemez. Bununla birlikte iştirak nafakası ödenen kadın, iştirak nafakasından feragat ettiğini ya da vazgeçtiğini beyan eder ise erkek tarafın iştirak nafakası ödemesi gerekmeyecektir. 

Eşim Nafakayı Ödemiyor, Ne Yapabilirim?

Mahkemece ara karar ya da nihai karar ile hükmedilen nafaka, ödenmemesi halinde icra takibine konu edilir. Nafaka alacaklısı, yapılması gereken ödeme için icra takibi yapma hakkına sahiptir.  Nafakayı ödemeyen eşe karşı yapılacak tek bir icra takibi ile önceki ödenmeyen nafakalarla birlikte aylık işleyecek nafakalar da talep edilebilir.

Nafaka Ödememek Suç Mu?

Nafaka, mahkeme kararıyla verilen yasal bir yükümlülüktür. Bu nedenle nafaka ödenmemesi yasal yükümlülük yerine getirilmediğinden suçtur ve bu suçun bir yaptırımı vardır. Nafaka borçlusuna karşı başlatılan icra takibinde nafaka borçlusu borcunu yerine getirmezse borçlu hakkında şikâyet yoluna başvurularak İcra Ceza Mahkemesinde dava açılabilir.

Nafaka Ödememe Cezası Nedir?

İcra İflas Kanunu’nun 344. maddesinde nafaka yükümlüsünün, nafaka ödenmemesi halinde tazyik hapsine mahkûm edileceği düzenlenmiştir. İcra Ceza Mahkemesinde yargılanan nafaka borçlusu, nafaka alacaklısına ödemesi gereken nafaka borcunu ödemediği anlaşıldığında üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılacaktır. Tazyik hapsi: seçenek yaptırımlara çevrilmeyen, ön ödeme uygulanmayan, şartla salıverme hükmü uygulanmayan bir hapis cezasıdır. 

Nafaka Ödememe Suçundan Hapse Giren Kişi, Nafakayı Ödeyince Hapisten Çıkar Mı?

İcra İflas Kanunu’nun 344. maddesine göre nafaka borçlusu borcunu yerine getirmediği için tazyik hapsi ile cezalandırıldıktan sonra nafaka borcunu ödediği takdirde yasal yükümlülüğünü yerine getirdiğinden tahliye edilecek ve hapisten çıkacaktır.

Nafaka Ödememe Suçundan Hapse Giren Kişi, Nafakayı Ödemezse Ne Olur?

Tazyik hapsi ile cezalandırılan borçlu, üç aylık tazyik hapsi cezasını tamamlaması durumunda hapisten çıkacaktır ancak nafaka borcu silinmeyecektir. Borcu, birikmiş nafaka borcu olarak icra dosyasında devam edecektir.