Kişinin ölümünden, gaipliğine karar verilmesinden veya ölüm karinesinin varlığından sonra tereke mallarının yasal yahut atanmış mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini gösteren bir medeni hukuk dalıdır.