Boşanma avukatına en çok sorulan sorulardan birisi de boşanma kararının mali sonuçlarından olan maddi ve manevi tazminat talepleri ile ilgilidir.
Boşanma kararının eşlerle ilgili mali sonuçlarından olan maddi ve manevi tazminat, taraflardan birinin isteği üzerine hakim tarafından hükmedilir. Yani taraflardan birinin tazminat talebi yoksa hakim kendiliğinden maddi ya da manevi tazminata hükmetmeyecektir.

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminatı Kimler İsteyebilir?

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi ve manevi tazminat isteyebilir.

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat isteyen taraf kusursuz ya da diğer eşe oranla daha az kusurlu olmalıdır. Eğer, taraflar eşit kusurlu ise yani boşanmaya sebep olan olaylarda her iki eş eşit şekilde sorumlu ise bu durumda maddi ve manevi tazminat istemi reddedilir. Kusursuz eş aleyhine maddi ve manevi tazminata hükmedilemez.

Özetle, boşanma davasında maddi ve manevi tazminatı kusursuz yahut daha az kusurlu olan eş isteyebilir.

Boşanma Davasında Maddi Ve Manevi Tazminat Zamanaşımı Süresi Nedir?

Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat talebi boşanma davasıyla birlikte istenebileceği gibi boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde ayrıca bir dava açılarak da istenebilir. Görüldüğü üzere, boşanma sebebiyle tazminatın mutlaka boşanma davası içerisinde istenilmesi zorunlu değildir.

Özetle, maddi ve manevi tazminat istemi, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden 1 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Boşanma Davasında Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi Harca Tabi Midir?

İstenilen maddi ve manevi tazminat boşanma davası ile birlikte talep edilmişse harca tabi değildir. Ancak, boşanma davasından sonra bağımsız bir dava ile istenilmişse harca tabidir.

Anlaşmalı Boşanmadan Davasından Sonra Maddi Ve Manevi Tazminat İstenebilir Mi?

Anlaşmalı boşama kararı kesinleştikten sonra maddi ve manevi tazminat hakkında yeni bir dava açılarak istekte bulunulamaz.

Boşanmada Maddi Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Müvekkillerin çoğunlukla sorduğu sorulardan biri de maddi tazminatın miktarı ile ilgilidir. Öncelikle, tazminatın miktarının belli bir hesaplanma yöntemi olmayıp, davanın hal ve koşullarına göre hakim tarafından belirli etmenler dikkate alınarak uygun bir miktar belirlenmektedir.

Boşanma davalarında tazminat miktarı belirlenirken, hakim, tarafların kusur durumu ile ekonomik, sosyal durumlarını, zedelenen menfaatlerini ve sair etmeni göz önünde bulundurarak uygun bir miktar maddi tazminata hükmedilmesine karar verebilir.

Boşanmada Manevi Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında manevi tazminat miktarı hakim tarafından belirlenmekle birlikte bu miktarın belirlenmesinde tarafların kusurları, sosyal ve ekonomik durumları, eylemin ağırlığı ve olayın özelliği nazara alınarak bir meblağ takdir edilecektir.

Ancak, her halde boşanmada hükmedilecek manevi tazminat miktarı kusursuz ya da az kusurlu eş için zenginleşme aracı olamaz. Burada manevi tazminatın amacı teselli edici, sakinleştirici, onarıcı, telafi edici olmak üzere tarafların yaşadıkları çevre, ekonomik durumları, paranın alım gücü ve sosyal statüleri dikkate alınarak belirlenecektir.