Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı, Esra Nur AYDEMİR GÜR, Ankara Barosuna bağlı olarak çalışmaktadır. Davanızın bulunduğu şehir dışında faaliyet gösteren bir avukatla çalışılması mümkün olmakla birlikte, avukatın; ulaşım, konaklama masrafları vekalet ücretine yansıyacağından, davanın görüleceği şehirdeki bir avukat ile çalışılması yargılamaya harcanacak masraf, zaman ve ulaşılabilirlik açısından avantajlı olmaktadır. Bu nedenle, Ankara boşanma avukatı olarak çoğunlukla Ankara ve çevresi illerde boşanma hukuku alanında faaliyet göstermekteyiz.

Ankara En İyi Boşanma Avukatı

Boşanma, aile birliğini sona erdiren bir mahkeme kararıdır. Bu tanım, basit gibi görünse de eşlerin bu karardan sonraki hayatlarının nasıl devam edeceği, biten evliliğin sonuçlarının bundan sonraki hayatlarına nasıl yansıyacağı verilen bu mahkeme kararına bağlıdır.

Çoğunlukla Müvekkiller, boşanma davalarında psikolojik olarak yıpranmış, üzgün, öfkeli, intikam duygusu besleyerek, psikolojik hırslarla boşanma avukatlarına gelmektedir ve en iyi boşanma avukatının karşı tarafı en çok incitecek ve en yıkıcı hamleleri yapacak avukat olduğunu düşünmektedirler. 

Ancak bu algı yanlış ve uzun vadede Müvekkilin öfkesi soğuduğunda pişmanlığına yol açacak sonuçlar doğurmaktadır. Nitekim, boşanma çoğu zaman sadece eşler arasında değil, boşanan eşlerin varsa müşterek çocukları ve ailelerini de etkilemektedir. Özellikle, tarafların çocukları varsa boşanmayla sona eren karı koca ilişkisi anne baba ilişkisi olarak devam etmek zorundadır. Tarafların çocuğu olmadığı durumlarda ise nafaka vb. boşanma sonrası maddi ilişki devam etmektedir. Görüldüğü üzere, çoğunlukla boşanma aile birliğini sona erdirse de anne babalık ilişkisi, maddi ilişkiler devam etmektedir. Bu yüzdendir ki, boşanma aile birliğini sona erdiren ancak etkileri devam eden bir dava türüdür. Ve bu davanın sonucunda verilecek karara etkisi olan avukatın aynı zamanda insani kalıcı ilişkilere de önem vererek yönlendirme yapması önemlidir. Bu yüzden, en iyi boşanma avukatı, Müvekkilin yıkıcı duygular beslediği bu süreçte bir tarafmış gibi hırslarla hareket eden değil, etik ve meslek kuralları çerçevesinde, Müvekkilin menfaatlerini, sonrasında yaşayabileceği maddi ve manevi sorunları profesyonel şekilde ortadan kaldırmaya çabalayan avukattır.

Boşanma davaları yukarıda bahsedildiği gibi sadece aile birliğini sona erdiren bir mahkeme kararı değildir. Boşanmanın ferileri olarak adlandırdığımız; nafaka, velayet, tazminat gibi maddi sonuçları ve etkileri boşanma kararından sonra da devam etmektedir. Bu nedenledir ki, boşanma sürecinde profesyonel bir avukat desteği almayan bireyler sonrasında yaşadığı nafaka, çocukla kurulan kişisel ilişki hükümleri, velayet, yüklü tazminat rakamları, mal paylaşımı gibi hususlarda problemler yaşamakta ve dava aşamasında yanlış bilgi nedeniyle yapılan usul hataları ve esası etkileyecek istemleri ya da süresinde talep etmedikleri kalemlerin sonuçlarından memnun kalmamaktadır. Çoğunlukla, boşanma davasının başında avukatla temsil edilmeyen bireylerin,sonrasında yaşadığı maddi manevi olumsuzlukların düzeltilmesi için avukata başvurdukları görülmektedir. Bu yüzden, sürecin en başından itibaren profesyonel destek alınması sonrasındaki hak kaybını engellemektedir.

Ankara Boşanma Avukatı Ücreti 2021

Ankara boşanma avukatı ücretleri, davanın anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası olmasına göre farklılık arz etmektedir.

Ancak her durumunda, boşanma davası vekalet ücreti olarak alınacak meblağ 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde alt sınır olarak belirlenen 4.080-TL’den aşağı olmamaktadır.Yani bu tutarın üzerinde vekalet ücreti alınabilmekte ancak aşağısında ücretle çalışılamamaktadır.

Boşanma davaları için Ankara Barosu tarafından 2021 yılı tavsiye edilen vekalet ücreti ise anlaşmalı boşanma davaları için 9.750,00-TL, çekişmeli boşanma davaları için 15.300,00-TL’dir.

Belirtilen meblağlar, tavsiye edilen ve asgari olarak kanunda belirtilen ücretler olup, davanın türü (anlaşmalı boşanma davası – çekişmeli boşanması), zorluğu, bulunduğu şehir gibi etkiler göz önünde bulundurularak olaya göre değerlendirme yapılmakta olduğundan ve rekabet yasağı nedeniyle net bir rakam söylenememektedir.

Boşanma Davası Çeşitleri

Çekişmeli boşanma davaları, eşlerin boşanma veya ferileri konusunda anlaşmaya varamadıkları takdirde açılan davadır.Anlaşmalı boşanma davası dışında kalan diğer boşanma sebeplerinin hepsi çekişmeli boşanma adı altında yürütülmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların boşanma ve ferilerinde anlaşmaya vardıkları boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma davalarını ayrıntısıyla anlattığımız makalemizi okuyabilirsiniz.

Boşanma Nedenleri

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Davacı eşin kusuru daha ağır ise, davalı eşin açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın...

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma...

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum...

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Hayata kast, karı veya kocadan...

Zina, eşlerden birinin evlilik devam ederken eşi dışında bir başka kişiyle bilerek ve isteyerek cinsel ilişkiye girmesidir. Türk Medeni Kanun’a göre; eşlerden birisi zina ederse, diğeri boşanma davası açabilir. Zina, kusura dayalı, mutlak bir...

S.S.S

Anlaşmalı boşanma davaları, ortama 20 ila 45 gün arasında sürebilmektedir. Süreç, davanın açılmasıyla başlar ve davanın açıldığı mahkemenin bulunduğu ilin yoğunluğuna göre duruşma tarihi belirlenir. Yoğunluğun az olduğu şehirlerde dava açıldıktan sonra 1 hafta sonraya duruşma tarihi alınabilmekte ve genellikle tek celsede karar verilmektedir. Ancak bu kararın kesinleşmesi için gerekçeli kararın tebliğ edilmesi ile istinaf için gerekli 2 haftalık sürenin geçmesi hesaba katıldığında ortalama 45 gün içerisinde boşanma kararı kesinleşmektedir.

 

Çekişmeli boşanma davaları, davanın açıldığı mahkemenin bulunduğu ilin iş yoğunluğuna göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 1 yıl sürmektedir.

 

Avukat & Arabulucu

Esra Nur AYDEMİR GÜR

2018 yılında kurulan hukuk büromuz; avukatlık ve arabuluculuk alanlarında hizmet vermektedir. İş Hukuku, İdare Hukuku, Tüketici Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta Hukuku, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmadan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Aynı zamanda 2019 yılından bu yana İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Banka ve Finans Hukuku, Ticaret Hukuku alanlarında da uzman arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

Telefon

0 (532) 168 59 09

Adres

Mustafa Kemal mah. Dumlupınar bulv. No:274, D-1 Blok No:17, Mahall Plaza / Çankaya / Ankara

Boşanma hukuken geçerli olarak kurulmuş bir evliliğin mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir. Boşanma ancak dava yoluyla...
businessman-reading-contract-closeup
Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerden, iş güvencesi kapsamına girenlerin iş sözleşmesi, işveren tarafından...
business-man-counting-dollar-banknote-online-business-concept
İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş akdini usulsüz fesheden tarafın karşı tarafa ödemek zorunda olduğu bir...
Kıdem Tazminatı Nedir
Kıdem tazminatı, deneme süresi dahil en az bir (1) yıllık çalışma süresini dolduran işçinin iş...
side-view-business-man-calculating-finance-numbers
Boşanma avukatına en çok sorulan sorulardan birisi de boşanma kararının mali sonuçlarından olan maddi ve...
pexels-vera-arsic-984949
Boşanma davası, genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki farklı tür sebebe...