Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Hayata kast, karı veya kocadan birinin, diğer eşi öldürmek kastıyla yaptığı eylemlerdir.

Eşlerden biri, diğerinin hayatına kastedilmesi nedeniyle boşanma davası açabilir. Hayata kast, mutlak boşanma nedenidir. Buna göre, hayata kast vakıasının varlığının ispat edilmesi durumunda bu olayın evlilik birliğine etkisine bakılmaksızın boşanma kararı verilmesi gerekmektedir.