• Uyuşmazlık konusunun inceleneceği yargı kolunu belirleyin (Anayasa Yargısı, Adli Yargı, İdari Yargı, Uyuşmazlık Yargısı ve Hesap Yargısı)
  • Yetkili ve görevli mahkeme belirleyin
  • Her davanın dava açma süresi farklılık gösterir, sürelere riayet edin
  • Davanızın türüne göre usul kurallarına dikkat edilerek dava dilekçenizi yazın
  • İlgili mahkemenin bulunduğu tevzi bürodan harç ve giderler ödenerek dava dilekçeniz ile harç ve giderleri ödediğinize ilişkin makbuzu büroya teslim edin.