Hukukumuzda belirli tip uyuşmazlıkların (ticaret hukuku, iş hukuku ile tüketici hukuku uyuşmazlıklarında) çözümünde dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak dava şartıdır. Buna göre, bireylerin dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurması zorunludur. 

Dava şartı arabuluculuğun uygulandığı hallerde arabulucuya başvurmadan dava açılması halinde, hakim tarafından taraflara süre verilmeksizin dava şartı yokluğu nedeniyle dava usulden reddedilecektir. 

Bu yüzden, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu olan uyuşmazlıklarınızda, dava açmadan önce arabulucuya başvurup anlaşamadığınıza ilişkin son tutanağının aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış suretini dava dilekçenize ekleyerek dava açmalısınız. 

Eğer dava açmadan önce arabulucuya başvurulduysa ancak dava açılırken anlaşılamadığına ilişkin son tutanak dava dilekçesine eklenmediyse, bu eksikliğin giderilmesi için hakim tarafından 1 haftalık kesin süre verilir. İşbu bir haftalık kesin süre içinde arabuluculukta anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın mahkemeye sunulması gerekmekte olup; aksi takdirde kesin süre içinde eksiklik tamamlanmadığından usulden reddedilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu sürenin verilmesinin nedeni arabuluculuğa başvurulmuş ancak son tutanağın dosyaya eklenmemiş olması halidir. Hiç arabulucuya başvurulmadan dava açılması halinde hakim tarafından böyle bir süre verilmeden hiçbir işlem yapılmaksızın dava şartı yokluğu nedeniyle dava usulden reddine karar verilecektir.