Dava harca tabi bir dava türü ise yargılama giderleri ve gider avansını mahkeme veznesine yatırmanız gerekmektedir. Davayı kazanmanız halinde bu gider ve harç parasını davayı kaybeden taraftan geri alabilirsiniz.  Ancak size ödenecek bu paranın sadece yargılama masrafları olduğunu belirtmek isteriz. Avukatınıza vekalet sözleşmeniz gereğince ödemiş olduğunuz vekalet ücreti size geri ödenmeyecektir.