Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ilişkin bir belgedir. 

Avukatınızın dava ve takip işlemlerinde sizi temsil edebilmesi için vekaletname vermeniz gerekmektedir. 

Türkiye’de yaşayanlar herhangi bir noterlikten avukat vekaletnamesi çıkartabilir. Yurt dışında yaşayan bir kişinin Türkiye’deki avukata vekalet verebilmesi için bulunduğu ülkedeki en yakın Türk konsolosluğuna müracaat etmesi gerekmektedir.