Arabuluculuk, sistematik yöntemler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirini anlamaları ve suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız üçüncü kişi katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Arabuluculuk bir yargılama faaliyeti değildir. Arabuluculuk tarafların üzerinde tasarruf yetkisi bulunan uyuşmazlıklarının çözümü için başvurdukları alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur.